NEWS

ABOUT

CLIENTS

CONTACT

WORKSHOP

HOME

PROJECTS

CONCEPTS

VIDEO

BOOKS

THEO

  DERKSEN

STORYTELLING |  PHOTOGRAPHY AND MEDIA

WEERT

- photographs by grid -

COMMISIONED WORK

 

Principal Municipal Weert.

 

Vertel me wie je bent…

 

'Theo Derksen vertelt verhalen in beeld en geluid. Bij de gedachte ‘Laat me je kamer zien dan zeg ik wie je bent’, trok hij een raster over de plattegrond van Weert met als nulpunt de Martinuskerk. Op de snijpunten van deze raster, soms een huiskamer, soms in de natuur, maakte hij foto’s. Het ging hem niet zozeer om de bewoners als wel om de plekken en vertrekken waar ze leven. Deze foto’s presenteerde hij steeds als drieluik, zo kon hij ook iets van de geografische en sociologische context laten zien'.  Tekst  Emile Hollman.

 

Tell me who you are ...

 

Theo Derksen tells stories in image and sound. With the thought 'Show me your room I say who you are', he drew a grid over the map of Weert with the Martinus Church as zero point. At the intersections of this grid, sometimes a living room, sometimes in nature, he took photographs. It was not so much about the residents as about the places and places where they live. He always presented these photographs as a triptych, so he could also show something of the geographical and sociological context.

 

 

 

 

DESIGN THEO DERKSEN