STORYTELLING   PHOTOGRAPHY AND MEDIA

 

 

WORKSHOPS

Agenda 2017-2018

 

In een inspirerende omgeving

starten eind okt 2017 de workshop

 

 

 

 

VISUAL STORYTELLING 1

VISUAL STORYTELLING 2

BOEKDUMMY MAKEN MET EIGEN MATERIAAL

HET LEZEN VAN EEN BEELD

MASTERCLASS FOTOGRAFIE

Meer info:

Wil je meer weten neem dan contact op

of bel  0031 6  835 422 94

 

Inschrijvingen en betalingen gaan via

 Bibliocenter Weert.

 

 

WORKSHOP

VISUAL STORYTELLING 1

basis

 

Hoe maak je jouw persoonlijke beeldverhaal?

 

Verhalen vertellen. Niet met woorden, maar met beelden. Vertel jouw persoonlijke verhaal. Het uitgangspunt van de cursus is het ontwikkelen van basisvaardigheden om door beeld jouw verhaal over te brengen.  Aan de orde komt: Wat wil je vertellen? Hoe wil je dat? Waarom wil je dat?

 

Het materiaal kan uit eigen archief zijn, zelf te maken of bestaand beeld zijn, maar ook het video beeld. Eigenlijk beeldmateriaal in de breedste zin van het woord.

Het is niet noodzakelijk om technische kennis te hebben, deze is ondersteunend aan het beeld. Indien nodig komt de techniek aan de orde.

 

Leren door te doen is de opzet. Vooral onderzoeken en experimenteren met de mogelijkheden van visueel storytelling voor jouw persoonlijk verhaal. Niets moet en alles kan. Het ontdekken van je creativiteit. De weg is interessanter dan de aankomst. Het spelen in de zandbak is de metafoor voor deze cursus. Het proces van ontdekken is het doel. Jij staat centraal in dit fascinerende proces. Je rekenen op de expertise van Theo Derksen in het persoonlijk begeleiden, uitdagen, inspireren en kritisch reflecteren op je proces en product. Om dit te garanderen is het aantal inschrijvingen beperkt tot max. 8 personen

Tien inspirerende en uitdagende bijeenkomsten van 2,5 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP

VISUAL STORYTELLING 2

vervolg

 

Voorbouwen op de workshop basis is het vervolg.  Inhoud van jouw verhaal op een meer procesmatige manier gestructureerd. Het visualiseren is het uitgangspunt, de techniek wordt belangrijker maar is nog ondersteunend. Aan de orde komen: “jouw” beeld herkennen, presenteren en publiceren. Aanzet voor het ontwikkelen van een concept, meer projectmatig en thematisch. Maar uiteraard hier ook leren door te doen.

Jij staat centraal in dit fascinerende proces. Je rekenen op de expertise van Theo Derksen in het persoonlijk begeleiden, uitdagen, inspireren en kritisch reflecteren op je proces en product. Om dit te garanderen is het aantal inschrijvingen beperkt tot max. 8 personen

 

Tien inspirerende en uitdagende bijeenkomsten van 2,5 uur voor iedereen die met o.a.: video, fotografie en tekst of een mix hiervan zijn persoonlijke verhaal wil vertellen.

 

Start: Eind okt. 2017

10 bijeenkomsten van 2,5u

Kosten €345,00

Inschrijvingen en betalingen gaan via Bibliocenter Weert.

MASTERCLASS PHOTOGRAPHY

Ontwikkel je persoonlijke fotografische beeldtaal

10-delige cursus voor de gevorderde fotograaf

De masterclass start bij minimaal 6 en max 8 deelnemers.

De ideale kans om jouw fotografie naar een hoger plan te tillen. Er is bewust gekozen voor een kleine groep om maximale aandacht te kunnen geven aan alle deelnemers. Samen optrekken, foto's bespreken en een grote stap vooruit zetten.

Ontwikkel je persoonlijke fotografie? Jij wilt een nieuwe stap zetten om je ideeën en verhalen in beeld te vertellen en je inhoudelijk verdiepen. Hierbij is de inhoud van wat je wilt vertellen het belangrijkste.

Je bent bewust op zoek naar een grotere oorspronkelijkheid en verdieping in je werk. Als gevorderde fotograaf heb je de basis van fototechniek onder de knie en jij bent je ervan bewust dat techniek een middel is en geen doel. Tijdens tien inspirerende en uitdagende bijeenkomsten van ca. 2,5 uur ontwikkel jij een originele concept en leer je nieuwe visuele verbanden te leggen vanuit jouw persoonlijkheid. Dit om zo je persoon-lijke beeldtaal te creëren. Jij staat centraal in dit fascinerende proces. Daarbij kun je rekenen op de expertise van Theo Derksen in het bege-leiden, uitdagen, inspireren en kritisch reflecteren op je proces en product. Om dit te garanderen is het aantal inschrijvingen beperkt tot max. 8 personen.

Aan bod komen vaardigheden als:

idee- en concept vorming

plan van aanpak

onderzoek, verbeelding en beeldstrategie

storytelling en ordenen

publicatie en presentatie

 

Start: Eind okt. 2017

10 bijeenkomsten van 2,5u

Kosten €445,00

 Inschrijvingen en betalingen gaan via Bibliocenter Weert.

 

 

WORKSHOP

BOEKDUMMY MET EIGEN MATERIAAL MAKEN

 

Je maakt vele foto’s met je ipad, iphone of camera, over allerlei onderwerpen die je boeiend vindt, persoonlijke aantekeningen. Je bent trots op jouw kijk op het leven, maar het is lastig deze te delen met kennissen en vrienden. Ze staan namelijk op je computer of in de cloud. Een dummyboek maken die jouw smaak weerspiegelt en niet die van de vooropgezette software. Jij wilt je toch wel onderscheiden.

 

De mooiste manier van jouw beelden te delen is vaak via een boek. Makkelijk je herinneringen weer eens op te halen. Een goed aan jouw smaak aangepast ontwerp met een juiste keuze in beeldmateriaal geeft extra kijkplezier.

 Het lijkt vreemd in deze digitale tijd om een dummy te maken, maar het is eerste makkelijke stap. Op papier met plakken en knippen te werk gaan. Daarna kan dit in een opmaak programma uitgevoerd worden. Digitale kennis is dus geen voorwaarde.

 

Aan de orde komen: vanuit inhoud tot vormgeving te komen, een basistemplate te maken, beeldmateriaal te ordenen, hoofdbeelden van bijbeelden te onderscheiden, lettertype te kiezen, een goede omslag en binnenwerk te maken. Durven afwijken wat mainstream lijkt om tot nieuwe mogelijkheden te komen. Met ander woorden een dummy maken.

Jij staat centraal in dit fascinerende proces. Je rekenen op de expertise van Theo Derksen in het persoonlijk begeleiden, uitdagen, inspireren en kritisch reflecteren op je proces en product. Om dit te garanderen is het aantal inschrijvingen beperkt tot max. 8 personen

 

In deze 5 delige workshop leer je de basis voor het samenstellen en maken van een dummy.

Start: Januari 2018

5 bijeenkomsten van 2,5u

Kosten €120,00

 Inschrijvingen en betalingen gaan via Bibliocenter Weert.

 

 

Workshop

Beeldanalyse, het lezen van beeld.

 

In deze tijd waar menigeen communiceert met beeld wordt vaak voorbij gegaan aan: wat zie nu eigenlijk, wat betekend dit, wat is de context, hoe moet ik het beeld duiden en lezen.

Het alfabet leren wil nog niet zeggen dat je de betekenis van zinnen begrijp. Zo is het ook met beeld, jouw materiaal of het werk van anderen die via de media tot je komen. Je zou soms kunnen spreken van beeldanalfabetisme.

De vragen die aan de orden komen zijn van semiotische van aard: wat zegt het beeld, wat betekend dit, waarom komt het tot ons, wat is het doel, waarom haken beelden zich vast in ons geheugen, wanneer worden beelden iconisch.

 

De 3 delige workshop bestaat uit:

• Een lezing om basiskennis op te doen.

• Twee werkbijeenkomsten om de basiskennis op eigen of het werk

   van andere toe te passen.

• Een werkbijeenkomst waarin jouw keuze uit de media centraal

   staan en in de groep besproken wordt.

Jij staat centraal in dit fascinerende proces. Je rekenen op de expertise van Theo Derksen in het persoonlijk begeleiden, uitdagen, inspireren en kritisch reflecteren op je proces en product. Om dit te garanderen is het aantal inschrijvingen beperkt tot max. 8 persone

Start: Januari 2018

4 bijeenkomsten van 2,5u

Kosten €95,00

 Inschrijvingen en betalingen gaan via Bibliocenter Weert.